درباره آب وهوا استان یزد

 

استان يزد از آب و هواي خشك و كويري برخوردار است. خشكی آب و هوايي استان يزد، دو علت اساسی و عمده دارد. يكی اين كه روی كمر بند خشك جهانی قرار دارد و ديگر آن كه از درياهای آزاد عمان و خليج فارس و درياچه های داخلی و بادهای رطوبت زای دريايی دور است. بارش اندك همراه با تبخير شديد سبب شده است که اين منطقه دچار نوسان شديد درجه حرارت شود، به طوری كه اختلاف درجه حرارت بين شب و روز و فصل های گوناگون زياد است. عامل مهم اعتدال نسبی آب و هوای يزد كه قابليت زيست نسبتا مناسبی به آن بخشيده، ارتفاعاتی است كه بيش تر به صورت موضعی موثرهستند. اين امر باعث شده است مناطقی كه در ارتفاعات بيش از 2500 متر قرار دارند از اعتدال و رطوبت بيش تری نسبت به دشت های يزد و اردكان برخوردار باشند.در بيابان های استان يزد باد عامل اصلی، تغيير شكل و ايجاد ناهمواری بوده و عامل های فرسايش باد و آب هر يك جداگانه يا به گونه مشترك شكل های ويژه ای را به وجود آوردند. جهت بادها در اين استان شمال باختری - جنوب خاوری است و زمان وزش آن ها از اواخر اسفند تا اوايل خرداد ماه است كه در اين مدت فرسايش بادی سبب به وجود آمدن توده های بزرگ شن جنبيده می شود. گاهی نيز توفان گرد و خاك نواحی پهناوری را در سياهی می پوشاند كه تنفس را سخت می سازد و سبب فعاليت نكردن مردم برای چند ساعت می شود. اين توفان ها گاه كشت زارها را خراب کرده و كاريزها و راه ها را می بندد. عامل اصلی گسترش كوير و حركت تپه های شنی و ايجاد توفان های سياه، كمبود پوشش گياهی در منطقه است. در اثر عملكرد فرسايش باد و برخورد دانه های شن، سطح پهناوری از لايه بالايی خاك همراه باد به نواحی دوردست می رود. در بعضی نواحی ضخامت خاك جابه جا شده تا يك متر هم می رسد. در بيش تر سال ها بخش های بزرگی از زمين های كشاورزی، خانه های روستايی، كاريزها و راه ها در زير ماسه های روان مدفون می شوند. به استثنای منطقه كوهستانی شيركوه، ساير نقاط استان يزد اقليم گرم و خشك و بيابانی دارند كه از باختر وجنوب باختری به سمت خاور و شمال خاوری، خشك تر می شود. زمان بارش در يزد بهار و زمستان است که اين بارش در زمستان در شيرکوه بيش تر به شکل برف است. بيش ترين بارندگی به طور ميانگين 200 ميلی متر، در بلندی های شيركوه و كم ترين بارندگی 60 ميلی متر، در نقاط كم ارتفاع و پست استان است. به طور كلی بارش باران و گاه برف در بلندی های شمالی (كوه های خرانق) كم تر از بلندی های جنوبی (كوهستان شيركوه) است.

مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi