مقاله
در اين مطالعه به تاثيري که جوانان نخبه بومي در توسعه گردشگري در بندر بوشهر مي توانند داشته باشند، پرداخته شده
چهار شنبه 25 مهر 1397
در تحقيق حاضر بر اساس روشي تحليلي- توصيفي و بهره گيري از داده هاي حاصل از پرسش نامه و استفاده از منابع موجود در اين زمينه و در چهارچوب مدل SWOT به تدوين استراتژي توسعه گردشگري قشم اقدام شده است.
دوشنبه 23 مهر 1397
لرد کرزن يکي از سياستمداران کهنه کار انگليسي مدت ها به عنوان نايب السلطنه هند و بعد وزير امور خارجه انگليس انجام وظيفه نمود.وي يکي از کساني بود که در خصوص خليج فارس و تبديل آن به يک درياي انگليسي تعصب بسيار شديدي داشت و اقدامات بسياري را براي جلوگيري از نفوذ ايران و روسيه در خليج فارس انجام داد.
دوشنبه 23 مهر 1397
جاذبه ها، نحوه دسترسي، فعاليت ها، اقامت گاه ها و مطلوبيت مکاني از مهم ترين فاکتورهاي موثر در توسعه گردشگري در فضاهاي جغرافيايي است.
دوشنبه 23 مهر 1397
اين مقاله با توجه به ماهيت و محورهاي همايش خليج فارس (با رويکرد گردشگري و تعاملات بين المللي) بر آن است تا با روشي متفاوت و با استناد به مطالعات و تجربيات صورت گرفته در زمينه گردشگري ساحلي و موفقيت نسبي همسايگان جنوبي ايران در اين زمينه را تحليل کند و روند تاثير آن را در توسعه گردشگري مناطق مستعد و جذاب خليج فارس با ارائه مدل مفهومي راهبردي نشان دهد.
سه شنبه 27 شهریور 1397
در مقاله حاضر با يک نگاه تفصيلي سير تحولات گوناگون جزيره کيش در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، طبيعي و تاريخي موردبررسي و تحليل قرار گرفته است.
شنبه 27 مرداد 1397
امروزه بررسي ظرفيت گردشگري پايدار جهت تعيين دامنه ظرفيت پذيرش، از موضوعات مهم در بحث گردشگري کار آفرين به شمار مي رود. جزيره قشم به عنوان يکي از مقاصد گردشگري کشور، با توجه آسيب پذير بودن آثار فرهنگي و جاذبه هاي طبيعي و همچنين وجود ژئوپارک ثبت شده در آن، بحث حفاظت از ژئوپارک و در مجموع گردشگري اين جزيره کاملا ضروري است.
شنبه 27 مرداد 1397
گردشگري صنعتي درآمدزا و با صرفه اقتصادي بسيار مناسب است که با ايجاد تبادلات فرهنگي و اجتماعي ميان ملل مختلف به خاطر فقدان آلودگي هاي زيست محيطي امروز بسيار موردتوجه است. جاذبه هاي طبيعي هر کشوري در جذب گردشگر نقش بسزايي دارند.
شنبه 27 مرداد 1397
اين نوشتار بر اساس منابع دست اول ازجمله سفرنامه ها واسناد به جا مانده از عصر صفوي و همچنين تحقيقات جديد استوار است که به روش کتابخانه اي گردآوري و در قالبي تحليلي- توصيفي ارائه شده است.
شنبه 27 مرداد 1397
اين مقاله درصدد است تا به اين پرسش اصلي پاسخ دهد که گسترش علم و وضعيت سيستم آموزشي در نواحي سواحل شمالي خليج فارس بر چه منوالي بوده است و شاهان صفوي در راستاي گسترش علم در اين نواحي چه فعاليت هايي را انجام داده اند؟ روش پژوهش در اين مقاله توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي است.
شنبه 27 مرداد 1397
لذا هدف اين پژوهش بررسي نقش ويژگي هاي توپوگرافيک و مورفولوژيک منطقه ساحلي جنوب شرق کشور، در آمايش دفاعي است.
شنبه 27 مرداد 1397
ثار و متون بسياري از جغرافي نگاران مسلمان در شناخت جغرافياي ممالک اسلامي و از جمله درياهايي که در قلمرو سرزمين هاي اسلامي واقع شده بودند، بر جاي مانده است. از جمله اين آثار مي توان به «مسالک وممالک» اثر ابراهيم بن محمد، ابواسحاق کرخي اصطخري (م346. ق). که از نخستين جغرافي نويسان ايراني مسلمان در قرن چهارم هجري در ايران به شمار مي رود، را نام برد.
شنبه 27 مرداد 1397
راين مقاله به شهرها و ماندگاه هاي مهم سلوکي در جنوب ايران و سواحل خليج فارس بر اساس منابع تاريخي و اسناد باستان شناسي اشاره شده است.
شنبه 27 مرداد 1397
12345678910...
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi