اساسنامه

اساسنامه سازمان دانشجويان ايران

(مصوبه جلسه 75 مورخ 1400/05/04)

مقدمه

در راستای اهداف جهاد دانشگاهی و به منظور سازماندهی و توسعه مشارکت دانشجویان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاسی، هنری، گردشگری و ورزشی، تأسیس «سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی» به تصویب هیئت امنای جهاد دانشگاهی رسیده است. اساسنامه این سازمان، یک بار در سال 1381 تصویب شده و به استناد مصوبه هیئت امنای جهاد دانشگاهی در تاریخ 1399/9/27مبنی بر تجمیع مرکز امام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران و صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران در سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، اساسنامه کنونی ابلاغ می شود.

فصل اول- کلیات

ماده 1- تعریف

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، تشکیلاتی است وابسته به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی که در این اساسنامه، به اختصار «سازمان» نامیده می شود. 

ماده 2- اهداف

1-ایجاد زمینه های شناسایی، شکوفایی و اعتلای استعدادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی دانشجویان

2-ایجاد زمینه های همکاری و مشارکت دانشجویان در عرصه های گوناگون فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی، سیاسی، کارآفرینی، گردشگری، زیست محیطی و ورزشی کشور

3-تشویق، جذب، سازماندهی و توانمندسازی نیروهای دانشجویی برای انجام فعالیتهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، و خدماتی جهادی به ویژه در عرصه های سازندگی و محرومیت زدایی

4-حمایت از فعالیتهای نوآورانه و خلاقانه دانشجویی در زمینه های گوناگون به ویژه علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی

5-آشنایی نسل جوان دانشگاهی با انقلاب اسلامی، زندگی، آثار و اندیشه های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و تقویت مشارکت دانشگاهیان در این زمینه

6-شناساندن مواریث، سنن و آثار مذهبی، تاریخی، ملی، فرهنگی، طبیعی و زیست محیطی کشور و جهان اسلام به دانشجویان و آشنایی آنان با دستاوردهای انقلاب اسلامی

7-تقویت روحیه جمع گرایی و فعالیتهای گروهی در میان دانشجویان

8-برقراری تعامل صحیح فرهنگی، علمی و آموزشی میان دانشجویان ایرانی و دانشجویان خارجی به ویژه کشورهای اسلامی

ماده 3- خط مشی ها

1-تأکید بر ترویج فرهنگ و هنر اصیل اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی مصرح در آراء و اندیشه های حضرت امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بالادستی مرتبط و حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی

2-ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

3-تقویت خودباوری و هویت ایرانی – اسلامی

4-ارتقای مسئولیت اجتماعی دانشجویان

5-توجه ویژه به ظرفیتهای فضای مجازی و فناوری های روز در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان

6-تنوع بخشیدن و روزآمدسازی فعالیتها با درنظرگرفتن نیازهای گوناگون دانشجویان

7-توجه ویژه به نیازهای دانشجویان در حوزه اشتغال، کارآفرینی و مهارت آموزی

8-استفاده از الگوهای جدید در برنامه های فرهنگی

9-حمایت از کانونهای دانشجویی

10-استفاده حداکثری از ظرفیت نیروی کار دانشجویی جهت پیشبرد اهداف و مأموریتهای سازمان

ماده 4-  وظایف

1-انجام مطالعات با هدف شناسایی نیازهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانشجویان و طراحی برنامه های نوآورانه

2-ارتقای مشارکت و توانمندسازی دانشجویی برای انجام فعالیت در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و کارآفرینی و برقراری تعامل و ارتباط منجسم با جهاددانشگاهی

3-ایجاد و توسعه تشکیلات دانشجویی جهاددانشگاهی در قالب کانونها و باشگاههای دانشجویی در داخل و خارج از مراکز آموزش عالی

4-اجرای برنامه هایی به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان و اهتمام به پرورش جسم و روح آنان

5-طراحی، تولید و انتشار محتوای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مرتبط با وظایف و مأموریتهای سازمان

6-ارائه خدمات پیمان مدیریت پروژه های فرهنگی، هنری، آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای با رویکرد مشارکت دانشجویان

7-حمایت مادی و معنوی از فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، هنری، اجتماعی و اشتغال محور دانشجویان

8-تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی، ترویجی و تبلیغی، مطالعاتی و آموزشی در زمینه اندیشه های حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی برای دانشجویان ایرانی و خارجی

9- ترویج فرهنگ خدمت به محرومین و اقشار مستضعف جامعه به عنوان یکی از آرمانهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری

10-برقراری ارتباط و تعامل با مجامع و نهادهای فعال در زمینه مأموریتهای سازمان به منظور بهره مندی از تجریبات آنان، جلب مشارکت انجام فعالیتهای مشترک

11-سیاست گذاری، هماهنگی و اجرای رویدادها و اردوهای دانشجویی به منظور ارتقای نشاط اجتماعی، تقویت بن مایه های هویتی و خودباوری و آشنایی نسل جوان با ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی زیست محیطی و جاذبه های گردشگری علمی و فرهگنگی و صنایع دستی ایران

12-کمک به رفع نیازهای ضروری دانشجویان مانند ایجاد اشتغال، ازداج، درمان و غیره از راههای مختلف از جمله اعطای وام قرض الحسنه

فصل دوم- ارکان و تشکیلات

ماده 5- ارکان سازمان

• شورای مرکزی

• رئیس

• مراکز و مؤسسات تابعه سازمان

• شعب سازمان

ماده 6- شورای مرکزی

شورای مرکزی سازمان بالاترین مرجع تصمیم گیری سازمان بوده و تعداد اعضا و ترکیب آن بدین قرار است:

1-رئیس جهاددانشگاهی(رئیس شورای مرکزی)

2-معاون فرهنگی جهاددانشگاهی(نائیب رئیس شورا)

3-رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی(دبیر شورا)

4-سه نفر از معاونان فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی به انتخاب معاونان فرهنگی

5- سه نفر از دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که عضو فعال سازمان دانشجویان هستند، به انتخاب رئیس سازمان

6-رؤسای مراکز تخصصی و مدیران عامل مؤسسات زیرمجموعه سازمان

7-یک نفر از مدیران اجرایی شعب سازمان به انتخاب رئیس سازمان

8-یک نفر شخصیت حقوقی فرهنگی- دانشجویی به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جهاددانشگاهی

تبصره1: احکام اعضای شورای مرکزی از سوی رئیس جهاددانشگاهی برای مدت 3 سال صادر خواهد شد.

تبصره 2: برای رسمیت جلسات شورا، حضور رئیس یا نائب رئیس الزامی است. 

ماده 7- وظایف شورای مرکزی

1-بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه سازمان و ارائه آن به مراجع ذیربط

2-بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه سازمان

3-بررسی و تأیید نمودار تشکیلاتی سازمان و ارائه آن به هیئت امناء

4-تصویب آئین نامه داخلی جلسات شورای مرکزی

5-تصویب آئین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز سازمان

6-نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و امور اجرایی سازمان

7-بررسی و تصویب تأسیس مراکز و شعب سازمان

8-بررسی و تصویب طرحها، برنامه ها و موضوعات پیشنهادی رئیس یا اعضای شورای مرکزی سازمان

9-بررسی و تأیید عملیات و تراز سالانه مالی سازمان

10-تصویب سیاستها و خط مشی های سازمان

11-استماع و ارزیابی گزارش عملکرد اجرایی و مالی سازمان

12-ارائه هرگونه پیشنهاد درخصوص اصلاح اساسنامه سازمان به هیئت امنای جهاددانشگاهی

ماده 8- رئیس سازمان

رئیس سازمان مسئول اجرای سازمان است که به پیشنهاد معاون فرهنگی جهاد و حکم رئیس جهاددانشگاهی برای مدت 3 سال منصوب می شود و تمدید مسئولیت وی برای دوره های بعدی بلامانع است.

تبصره: قبول استعفا یا عزل رئیس سازمان پس از تأیید معاون فرهنگی از سوی رئیس جهاددانشگاهی خواهد بود. 

ماده 9- وظایف رئیس سازمان

1-اجرای مصوبات شورای مرکزی سازمان

2-انجام کلیه امور اجرایی و اداری و نظارت بر حسن جریان امور سازمان(شامل کلیه مراکز و مؤسسات زیرمجموعه)

3-تهیه و تنظیم برنامه های سازمان (شامل کلیه مراکز و مؤسسات زیرمجموعه) در جهت تحقق اهداف وظایف آن و ارائه هرگونه پیشنهاد به شورای مرکزی در جت ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای سازمان

4-استخدام، انتصاب، انفصال، ارتقاء و اعطای پاداش به کارکنان سازمان (شامل کلیه مراکز و مؤسسات زیرمجموعه) در چارچوب آئین نامه های جهاددانشگاهی و مصوبات شورای مرکزی

5-انتصاب یا عزل معاونان سازمان به استناد موافقت رئیس جهاددانشگاهی، انتصاب یا عزل مدیران مراکز زیرمجموعه سازمان و نظارت بر عملکرد آنها

6-سیاست گذاری، ابلاغ مصوبات شوراهای فرادستی، و نظارت بر اجرای سیاست ها در مراکز و مؤسسات زیرمجموعه سازمان

7-پیشنهاد تأسیس شعب سازمان و نظارت بر عملکرد آنها

8-افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکها و مؤسسات اعتباری در چارچوب مقررات و ضوابط جهاددانشگاهی و پس از تصویب شورای مرکزی سازمان

9-امضای کلیه مکاتبات اداری سازمان و اسناد مالی تعهدآور در سازمان در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی

10-تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه سازمان (شامل کلیه مراکز و مؤسسات زیرمجموعه) و ارائه آن به شورای مرکزی جهت تصویب

11-تهیه و تنظیم گزارش تراز سالانه سازمان (شامل کلیه مراکز و مؤسسات زیرمجموعه) در پایان سال مالی و ارائه آن به شورای مرکزی

12-تهیه و تنظیم گزاشر عملکرد سالانه سازمان (شامل کلیه مراکز و مؤسسات زیرمجموعه) و ارائه آن به شورای مرکزی

13-تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی سازمان(شامل کلیه مراکز و مؤسسات زیرمجموعه) و ارائه آن به شورای مرکزی جهت تصویب

14-تهیه و تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز سازمان(شامل کلیه مراکز و مؤسسات زیرمجموعه) و ارائه آن به شورای مرکزی

15-برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی و ارزیابی عملکرد شعب و مراکز تابعه

16-ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت دانشجویان در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سازمان

ماده 10- مراکز و مؤسسات تخصصی

سازمان دانشجویان می تواند در چارچوب وظایف خود و مقررات جهاددانشگاهی به تأسیس مراکز و مؤسسات مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، خیریه، خدماتی و کارآفرینی با رویکرد دانشجویی اقدام نماید. بدیهی است تأسیس هر یک از این مراکز و مؤسسات، تابع مقررات اختصاصی آنها در جهاددانشگاهی خواهد بود. 

10-1. مراکز فرهنگی

سازمان دانشجویان می تواند براساس نیازهای خود، و وفق مقررات، پیشنهاد تأسیس مراکز فرهنگی نوع ب را به مراجع ذیربط ارائه نماید. این مراکز در هنگام ابلاغ این اساسنامه شامل «مرکز ملی مرکز ملی گفت و گو، مناظره و آزاداندیشی» است. 

تبصره1: سطح رؤسای مراکز فرهنگی نوع ب در حد رئیس اداره است.

تبصره2: مراکز موضوع این ماده، فاقد اساسنامه مجزا خواهند بود. 

تبصره3: مرکز امام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران به عنوان معاونت های سازمان بوده و احکام مدیران آنان که در سطح معاونان سازمان هستند، پس از تأیید ریاست جهاددانشگاهی از سوی رئیس سازمان صادر خواهد شد، این دو مرکز فاقد اساسنامه مجزا هستند. 

2-10. مؤسسات 

سازمان دانشجویان می تواند براساس نیازهای خود، و وفق مقررات، نسبت به تأسیس مؤسسات گوناگون اقدام نماید. مؤسسه زیرمجموعه سازمان در هنگام ابلاغ این اساسنامه صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران است.

تبصره: صدور احکام مؤسسات و نحوه فعالیت آنها براساس اساسنامه آنها خواهد بود. 

ماده 11- شعب

به منظور مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان کشور در فعالیتهای سازمان، سازمان دانشجویان می تواند با تصویب شورای مرکزی و مطابق آئین نامه مربوط، به تشکیل شعب در واحدهای جهاددانشگاهی اقدام نماید. 

تبصره1: سطح رئیس شعبه، در سطح رئیس اداره است.

تبصره2: آئین نامه تأسیس و فعالیت شعب به تصویب شورای مرکزی سازمان خواهد رسید.

فصل سوم: مقررات مالی

ماده 12- منابع مالی سازمان

1-اعتبارات تخصیص یافته از سوی جهاددانشگاهی

2-درآمد حاصل از فروش یا ارئه تولیدات و خدمات علمی، فرهنگی و تخصصی متناسب با اهدداف سازمان و منطبق بر قوانین و مقررات مالی جهاددانشگاهی

3-کمک های داوطلبانه و هدایای مردمی

4-تسهیلات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری

تبصره: سازمان از نظر مالی مستقل بوده و کلیه فعالیتهای مالی و معاملاتی آن مطابق آئین نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی خواهد بود. 

ماده13- انحلال سازمان به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیأت امنای جهاددانشگاهی خواهد بود. 

ماده14- این اساسنامه، به استناد مصوبه هیئت امنای جهاددانشگاهی در تاریخ 1400/05/04 در 14 ماده جایگزین اساسنامه پیشین گردید. 

 

جهت دریافت فایل پی دی اف اساسنامه کلیک نمائید.

 

 

مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi