سایت گردشگری بوشهر - جاذبه گردشگری بوشهر
کلیات

نام اصلي اين منطقه رام اردشير بوده و بنای اوليه آن به اردشير ساسانی نسبت داده مي شود. استان بوشهر در جنوب ايران واقع شده و بين 27 درجه و 14 دقيقه پهناي شمالی و 50 درجه و 6 دقيقه تا 52 درجه و 58 دقيقه درازاي خاوري از نيم روز گرينويچ قرار گرفته است. دسترسي به استان بوشهر از سه طريق هوايي, زميني و دريايي امكان پذير است. كشاورزی استان از نظر نوع محصولات توليدی و روش های توليد به دو قسمت محصولات زراعی و محصولات درختی تقسيم می شوند. مهم ترين محصولات زراعی را گندم، جو آبی و ديم، تنباكو، پياز، كنجد، سبزی، صيفی و نباتات علوفه ای تشكيل می دهد. صنايع استان بوشهر به دو بخش صنايع دستی و صنايع ماشينی تقسيم می شود. صنايع جديد استان؛ اغلب متوسط كوچك و عموما تبديلی هستند و صنايع دستي بيش تر توسط زنان و دختران بوشهري در روستاها و شهرهاي كوچك تهيه مي شوند. استان بوشهر از جمله استان های مهم جنوب ايران است که از نظر تاريخی, طبيعی, فرهنگي و اجتماعي دارای جاذبه های متعددی است. تالاب حله كه يكی از تالاب های مشهور سراسر قلمرو جنوبی ايران محسوب می شود, به همراه منطقه حفاظت شده نای بند که از نظر تنوع جانوران وحشی منحصر به فرد است, مهم ترين جاذبه هاي طبيعي منطقه هستند. بناهای تاريخی و قديمی زيادی که در سراسر استان وجود دارند، به همراه زندگي اجتماعي و آداب و رسوم موجود؛ باعث غناي جاذبه هاي استان بوشهر شده اند.


اين مسجد از مساجد قديمی بوشهر است كه در گذشته ديوار شهر بوشهر از نزديك آن می گذشت. آب انبار قوام در نزديكی آن قرار دارد. درباره وجه تسميه آن گفته اند مردی هندی هر روز بعد از ظهر ها با فيل خود در حوالی اين مسجد گردش می كرد و بعد ها اين مسجد به نام «فيل» شهرت يافت. مساجد ديگری نيز در بوشهرازقديم تا امروز وجود داشته و دارند مانند مسجد قبری، نمكی، ملك، روغنی ها، هيزمی ها، نو، دهدشتی، حاج بابا حاجی، براز جانی ها و از جمله مسجد سيراف در بندر طاهری كه به مسجد «بصری» معروف است.

ادامه...

اين مسجدازمساجد قديمی بوشهر است كه در محله سنگی واقع است. اين مسجد در ابتدا به نام مسجد «برازجانی ها» شهرت داشت، زيرا حاج محمد حسن، تاجر برازجانی جد آقای حسن برازجانی، در بنای اوليه آن پيشقدم شده بود. اما امروز اين نام به «توحيد» تبديل شده است. ساختمان های سنتی و قديمی آن به گنبدی عظيم و شبستان های بزرگ مبدل شده اند.

ادامه...

در كنار روستای بردستان و در ميان يك گورستان قديمی كه بر تپه ای مملو از قبور كهنه قرار دارد مسجد بردستان واقع است. اين مسجد از يك عمارت مربع مستطيل با يك مدخل كوچك و شبستان وسيع تشكيل شده است. شبستان برای روشنايی و هواگيری، فضاهای درگاه مانندی دارد كه از داخل و خارج گچ بری های زيبايی تزيين شده اند. بر فراز شبستان بادگيری به سبك معمول جنوب ايران ساخته شده است كه خنكی و مطلوبيت هوای درون شبستان را تامين می كند. بر در ورودی مسجد كه در طرفين آن دو سكوی سنگی در زير طاقی تعبيه شده است، لوحه ای مرمرين تعمير شده است. در درون يكی از اتاق های مسجد كتيبه ای بر روی چوب وجود دارد كه تاريخ تعمير مسجد را در سال 852 هجری نشان می دهد. بنابراين مسجد بردستان پيش از تاريخ 852 هجری بنا شده است و گمان می رود از بناهای قرون اوليه اسلامی باشد.

 

 

ادامه...


صنایع دستی استان بوشهر از زیباترین و جالب ترین جاذبه های فرهنگی این منطقه به شمار می آیند که در همه نقاط شهری و روستایی تهیه می شوند. مهم ترین صنایع این استان را سوزن دوزی، قالی بافی، گليم بافی، گبه بافی (خرسک بافی)، نمد مالی، گيوه دوزی، زنبيل بافی، سفالگری، انواع مشک آب، قايق سازی، لنج سازی، حصير بافی، جاجیم بافی و منبت سازی تشکیل می دهند. نوعی قليان به نام چليم، عبابافی، غشک، توربافی، دََولچه سازی و نوعی شيرينی مخصوص بوشهر به نام مسقطی نیز از جمله دیگر صنایع دستی منطقه به شمار می آیند.
گبه بافی (خرسک)از مهم ترين صنايع دستی استان بوشهر بوده و در بيش تر نقاط شهری و روستايی بافته می شود. گبه بافی به صورت ذهنی باف و بدون نقشه قبلی صورت می گيرد و نقش های به كار رفته در بافت گبه از قدمت زيادی برخوردار است كه الهام گرفته از طبيعت و حيات وحش و پرندگان و ...است. نقش ها ممكن است به صورت طرح بندی باشد، يعنی يک قطعه از طرح در سرتاسر فرش چه در طول چه در عرض تكرار شده باشد. طرح هندسی هم در بافته ها يشان ديده می شود. گبــه های امروزی با استفاده از طـرح ها و نقش هایی كه به بافندگان داده می شود؛ آماده می شوند و طرح ها اصالت ديرين را ندارند. در گذشته همه گبه ها به رنگ خود پشم بافته می شد و رنگ ديگری نداشت.
گبه های بافت بوشهر معمولا" ابعادی به درازای200 سانتی متر و پهنای 100 سانتی متر دارند و برای بافت هر تخته آن دو بافنده ماهر به مدت يک ماه كار می كنند (حد اقل 6 ساعت كار در روز). در بافت گبه معمولا از پشم رنگ شده گوسفند و مخلوط با موی بز استفاده می شود. به طور کلی گبه مورد توجه زیاد گردشگران استان بوشهر قرار می گیرد.
از مشخصات يک گبه مرغوب این است که 1-دار محكم باشد. 2- چله كشی به خوبی انجام شده باشد. 3- گره بايد محكم زده شود. 4- شانه به خوبی زده شود. 5- نخی را كه بعد از گره زدن می بافند، به اصطلاح زنجيری كه در روستای شول به آن تپ كو می گويند به خوبی بافته شود و روی آن شانه زده شود.
در گبه بافی، روستای شول شهرستان گناوه از اهميت خاصی برخوردار است زيرا قدمت بيش تری در گبه بافی دارد. گبه های شول به كشورهای حوزه خليج فارس و حتی اروپا صادر می شود. نقشه گبه های صادراتی توسط شركت ها سفارش داده می شود و نقش هايی است كه مورد پســند بازار اروپا است و ريشه در گبه بافی محلی ندارد.
نقش های گبه در روستای شول:
1- نقش دو لوزی سماور، 2- نقش وسط چنگ، 3- ماه و آفتاب، 4- نقش حسين خانی، 5- نقش كنگره ای، 6- چنگ، 7- قليونی (محل اتصال دو لوزی را قليونی می گويند)، 8- نقش چنار، 9- بغل خوسی، 10- نقش ساده شده حيوان مانند نقش آهو كه به آن شكال می گويند.
نقش های موجود در روستای كلمه :
1- ناظم، 2- گل حاشيه و چهار شاخه، 3- سراب، 4- نقش بلبل، 5- نقش تجريه ی حيوان، 6- نقش كبک روی كوه، 7- نقوش شطرنجی.

گليم بافی نیز از صنایع دستی مهم استان بوشهر است که بيش تر در شهرستان كنگان رواج دارد و دارای اصالت هنری و زيبايی است. ابعاد گليم ها معمولا" 110 × 400 سانتی متر بوده و تارها معمولا از موی بز و پود از پشم است. نقوش به كار رفته در بافت گليم (روستای شنبه) نقوشی حوضی، چنگ، تهرانی كوچک، تهرانی بزرگ، كشكولی، دانه بيگی نقش خراسانی، نقوش روستای سرمک آقاجاری، نيم خانه، انگليسی، نصف حوض و بحرونی هستند.
تگين نیز نوعی گليم است كه اين محصول مخصوص پختن نان است به این شکل که وسايل و ردنه زدن خمير را بر روی تگين می گذرند و بر روی آن می نشينند و نان درست می كنند.
حصير بافی يكی از قديمی ترين صنايع دستی و شايد كهن ترين آن هاست كه به عنوان منشأ نساجی شناخته می شود و در بسياری از كشورهای جهان به ويژه آن دسته از ممالكی كه به مـــواد اوليه مورد نياز اين رشته دسترسی دارند مرسوم و متداول بوده است. حصيربافی از صنایع بومی و کهن استان بوشهر است. حصير از ساقه های درخت خرما و در بیش تر مكان هايی كه نخل وجود دارد، بافته می شود. مهم ترين نوع حصير كه از لحاظ اقتصادی دارای اهميت است و در كشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس دارای بازار خوبی است؛ فرش حصيری (تک) نام دارد كه پهنای آن 10 سانتی متر و درازای آن 30 متر است.
بعد ازبافت اندازه هايی كه مدنظر است، برش داده شده و در كنار يک ديگر آن ها را می دوزند.
امروزه در مناطق مختلف ایران كه دسترسی به برگ درخت خرما، ساقه گندم، نی و تركه وجود دارد، محصولات اين رشته به صورت حصير بافی، سبد بافی، مروار بافی، تركه بافی، چم بافی و چيغ بافی رايج است. در استان بوشهر به دليل فراوانی برگ و الياف خرما و گياهان خودرو شبيه ساقه گنــــــدم كه در اصطلاح محلی خاكه ناميده می شود، از دير باز توليد انواع محصولات حصيری به منظور استفاده محلی و فروش در ساير بازارها در حد گسترده ای رايج بوده است و امروزه به دليل جای گزينی محصولات كارخانه ای و عدم ثبات بازار فروش اين محصولات از توليد آن ها كاسته شده و بيش تر به منظور مصرف داخلی روستایيان تهيه می شود.
در روستــاهای تابعه گناوه، دشتستان، دشتی، تنگستان و كنگان حصير بافی رايج است. برای رنگ كردن، برگ نخل جوهر رنگی از عطاری تهيه می كنند كه نام آن( بقم) است. بقم به چند رنگ سبز، آبی، بنفش و نارنجی وجود دارد. بقم را با زرد چوبه مخلوط می كنند تا رنگ آن جلای بهتری داشته باشد و روشن تر شود و برای اين كه رنگ تيره يا روشن تر شود؛ مقدار زردچوبه را كم يا زيادتر می كنند. نقش ها در حصير يا سبد و ديگر محصولات ذهنی بافته می شود و به صورت لوزی های كنگره دار و هندسی بافته می شود.
نوع ديگری از حصير كه در روستاها بافته می شود و از نظر اقتصادی برای آنان مهم است نوعی فرش حصيری شبيه گليم است كه با ساقه گياهان خودرو و يا ساقه گندم بافته می شود و ابعاد آن به درازای 6 متر و پهنای 75 سانتی متر است و در پايان آن را از وسط نصف كرده و قطعات را به هم می دوزند و حاصل كار زيراندازی است به ابعاد3×5/1متر.
سوزن دوزی در استان بوشهر رواج زيادی دارد و شامل انواع رو پشتی، رو ميزی، رو قوری، كيسه های مختلف تزيينی و رويه كوسن و ... است.
علاوه بر سوزن دوزی سكه دوزی نيز در این منطقه رواج زیادی دارد و برای بافت آن از نخ رنگی دمسه و پارچه سفيد چلوار استفاده می شود. سوزن دوزی بيش تر در شهرستان كنگان رواج دارد.
قالی بافی در اين استان به طور محدود و با پشم خالص طبيعی بافته می شود. نمد مالی از سنتی ترين صنايع دستی استان بوشهر است و يكی از مهم ترين و قديمی ترين مراكز بافت آن برازجان است. نمد به دليل سبكی و نم گير بودن مورد توجه است و بيش تر در جاهايی كه شتر وجود دارد رواج دارد.
زنبيل بافی و سبد بافی نیز از صنایع بومی منطقه بوشهر است که بافت زنبيل و سبد در مكان هايی كه درخت نخل موجود است رواج دارد. جارو (در زبان محلی:پيشی وينگی) نيز در اين نقاط بافته می شود .

لنج سازی وقايق سازی نیز از مهم ترين صنايع استان بوشهر است كه دارای سابقه تاريخی است و امروزه نيز رونق دارد. در بوشهر به سازندگان لنج گلافان می گويند كه در واقع همان سازندگان قديمی لنج ها هستند.برای ساخت لنج معمولا از چوب های جنگلی مقاوم درمقابل رطوبت و از تخته های مرغوب هندی به نام سای برای بدنه آن استفاده می شود. مهم ترين مراكز توليد لنج در بوشهر عبارتند از : بوشهر ، بندر ريگ، بندر گناوه و...
توربافی به لحاظ این که از ابزارهای ماهی گیری است به فراوانی توسط بومی های محلی بافته می شود ولی امروزه برای صيد ماهی بيش تر از تورهايی كه با ماشين بافته شده است، استفاده می شود.

سفالگری در استان بوشهر و مخصوصا" در بندر کنگان و برازجان رواج دارد و در کنار كوزه های آب كوزه های قليان و سر قليان و كشک ساب نيز درست می شود. سفال يكی از وسايل مورد استفاده در منطقه از گذشته های دور بوده است و وسيله ای برای خنک نگه داشتن آب و مايعات ديگر بوده است. بيش تر سفال ها به رنگ های قهوه ای، حنايی و سبز بوده و نقش ها به صورت گل و برگ كنده كاری به صورت مارپيچ و نقش های لوزی ديده می شود.

قليان (چليم) یکی از هنرهای دستی منطقه بوشهر است. در بوشهر قليان را از كوزه سفالی درست می كنند و آب داخل آن ديده نمی شود و در واقع هيچ يک از اعضای قليان با هم تناسب ندارند و به وسيله دست نگه داری می شود به اين نوع قليان چليم گفته می شود كه يكی از مشهورترين صنايع دستی استان بوشهر است.
مشک و دولچه از دیگر صنایع دستی استان بوشهر است که از پوست حيوانات مانند بز و گوسفند درست می شود و برای نگه داری آب و ديگر مايعات مورد استفاده قرار می گيرد.

عبابافی از رشته های صنعت نساجی است كه روزگاری در ايران و به ويژه در مناطق روستايی دارای گستردگی فراوانی بوده است. اين صنعت در پاره ای از نقاط استان بوشهر مانند روستاهای تنگ ارم، بنار آزادگان، زيارت، سعدآباد، بردخون، كردوان سفلی و عليا و حومه شهر اهرم رايج بوده كه علاوه بر تأمين نيازهای روستاهای استان به كشورهای حوزه خليج فارس نيز صادر شده است. این صنعت به دلیل کم بودن استادكارها اکنون کم تر رواج دارد و رو به انقراض است.

جاجيم جزو فرآورده هايی است كه به كمک دستگاه بافندگی چهار ورودی بافته می شود. نوع دستگاه آن در مناطق مختف با هم تفاوت دارد. به طور مثال در منطقه سرخره در شهرستان دشتستان با دار قالی جاجيم می بافند و تفاوت آن با دار قالی اين است كه به آن چهار ورد اضافه می كنند. در منطقه ممريز شهرستان دشتی دستگاه جاجيم بافی مختص به جاجيم است. در منطقه عيسوند دستگاه بافندگی جاجيم مانند دستگاه بافندگی عبا است.
نقوش جاجيم بيش تر به صورت راه راه يا چهار خانه است و بعد از بافت روی آن را هم به سليقه خود تزیين می كنند و به رنگ های مختلف بافته می شود.

منبت سازی يا منبت كاری عبارت است از برجسته كاری روی چوب به نقوش مورد نظر و برای منبت دو روش عمده به كار می رود: در روش اول چوب يک تکه به وسيله مغار و سوهان برجسته می شود. در روش دوم قطعات چوب جداگانه به وسيله مغار سوهان تراش شده و سپس كنار هم مطابق با طرح چيده می شوند. منبت كاری در زمان قاجاريه در شهر بوشهر به اوج خود رسيده بود و قبل از آن هم ممكن است كه وجود داشته اما آثاری به جای نمانده است. بيش تر نقش ها طبيعت، گل و مرغ، نقوش تجريدی حيوانات و نقوش اسليمی است و از رنگ خود چوب استفاده می شود.
گره چينی عبارت است از اتصال قطعات چوبی به وسيله اتصالات چوبی به نحوی كه نقش گره ای در آن مشاهده شود. برای گره چينی كه اغلب مشبک و همراه با شيشه (ولی چند تكه ) ساخته می شود نياز به يک طرح گره ای است كه بر اساس آن قطعات چوبی را به طول و ضخامت مورد نظر بريده و سپس بسته به جای آن از نوع اتصال مناسب آن استفاده می كنند.
در گره چينی اتصالات زيادی به كار می رود و ممكن است بر خلاف و سايل زير ساختی در يک اتصال آن از چندين قطعه چوب استفاده شود و يک اتصال چندين چوب را به هم متصل كند. امروزه ديگر گره چينی در بوشهر رايج نيست اما در دوره قاجاريه بسيار مورد استفاده و رواج داشته ولی امروزه هنرمندان تنها به مرمت آن مشغولند.
سایر صنایع دستی اهالی استان بوشهر عبارتند از:
مغرف نوعی زنبيل كک است كه دراستان بوشهر كاربرد دارد.
تويزه محصولی است كه دارای قابی دايره ای شكل بوده و بیش تر به عنوان جای نان مورد استفاده قرار می گيرد.
تلی محصول ديگری كه ظرف مناسبی برای نگه داری گندم، جو و ساير حبوبات و غلات است.
سپک ظرف سينی مانندی است و برای پاک كردن گندم مورد استفاده قرار می گيرد.
كنده جای نگه داری ميوه است.
چاكان سبدی برای جمع آوری خرما است و به عنوان كفه ترازو نيز مورد استفاده قرار می گيرد.
بادبزن در انواع مختلف كوچک و بزرگ و ريز و درشت با تزیين و نوار دوزی رنگی بافته می شود.
طناب برای بالا رفتن از درخت خرما يا بالا كشيدن دلو آب از چاه مورد استفاده قرار می گيرد.
كلاه حصيری در اندازه های مختلف و به صورت ساده يا رنگی بافته می شود.

ادامه...

 

تماشای شیوه زندگی عشایر کوچ نشین همواره یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری اجتماعی هر منطقه به شمار می آید. در استان بوشهر ایلات و عشایر کوچ نشین منسجمی وجود ندارند که بومی منطقه باشند ولی برخی از طوایف عشایر قشقایی در این منطقه رفت و آمد دارند و جلوه های زندگی عشایری را به نمایش می گذارند. طايفه شش بلوكی و تيره های ديگر از طوايف دره شوری و فارسيمندان ايل قشقايی فارس به مدت هفت ماه؛ قشلاق خود را در استان بوشهر به سر می برند و از آن جا که فصل زمستان و پاییز بهترین فصل های مسافرتی به استان بوشهر هستند؛ گردشگران می توانند از زندگی عشایر در این منطقه نیز بازدید داشته باشند.

ادامه...


استان بوشهر دارای آب و هوای خاصی است و در زمستان و پاییز یکی از بهترین مناطق گردشگری به شمار می آید. به طور كلی آب و هوای بوشهر در نوار ساحلی گرم و مرطوب و در قسمت های داخلی گرم و خشک صحرايی است. عوامل متعددی از جمله كمی ارتفاع، قرار گرفتن در محدوده عرض های جغرافيايی پايين، مجاورت با دريا، وزش بادهای گرم جنوب غربی و بادهای گرم و مرطوب دريايی و عبور پاييزی زمستانی سيكلون های سودانی و مديترانه ای از عوامل عمده تعيين كننده وضعيت اقليمی منطقه هستند. حداكثر مطلق دمای استان بوشهر 5/52 درجه سانتی گراد و حداقل مطلق درجه حرارت به 1- درجه سانتی گراد می رسد. ميانگين دمای سالانه بوشهر 7/25 درجه سانتی گراد است. تغييرات فصلی درجه حرارت نيز تابع تغيير تابش خورشيد در طول سال بوده و اختلاف درجه حرارت در ماه های زمستان و تابستان نسبتا" زياد و حدود 2/19 درجه سانتی گراد است بين فصول زمستان و پاييز و بهار و تابستان اختلاف كم تری مشاهده می شود. ميانگين بارش سالانه استان بوشهر 220 ميلی متر است اين بارندگی ها در فصول پاييز و زمستان روی می دهد، به طور كلی استان بوشهر 6 ماه از سال گرم، دو ماه تقريبا" معتدل تا سرد و حدود چهار ماه از سال معتدل تا گرم است. نم موجود در ساحل دما را تا حدودی متعادل می كند اما در صد رطوبت در برخی از ماه ها چنان بالا می رود كه به حد اشباع می رسد. در اين حالت هوا از فعل انفعالات می افتد و يک هوای دم كرده و كم تحركی به وجود می آورد كه اصطلاحا" به آن شرجی می گويند.
در فصل زمستان به دليل هجوم و گسترش جبهه هوای سرد شمالی و دريای مديترانه به سمت خاور، آب و هوای مناسبی توام با ابر و باران به وجود می آيد. در استان بوشهر دو فصل محسوس وجود دارد. زمستان نسبتا خنک شامل ماه های آذر، دی، بهمن، اسفند و تابستان گرم و خشک و طولانی. پاييز و بهار استان بوشهر بسيار زودگذر است.

ادامه...

 

آب و هوای بوشهر گرم و مرطوب است و متوسط مقدار رطوبت آن 70 درصد است. ‌ در فصل تابستان و در گرم ترين موقع دمای هوا در سايه 38 تا 52 درجه سانتيگراد و در فصل زمستان در سردترين موقع نيمه شب 4 درجه بالای صفر است. اين ناحيه باران ثابت و معين ندارد، ممكن است در يك سال بارندگی شديد باشد، اما سال بعد به حد معمولی خود برسد. در کل مقدار بارندگی از 21 ميلی متر تجاوز نمی كند. در بندر بوشهر بادهايی هم می وزند که عبارتند از: بادهای شمالی، بادهای جنوب (قوس)، بادهای خاوری (كرباد يا كوه باد)، بادهای باختری (قبله) و نعشی.

ادامه...


شهرستان ديلم به طور كلي داراي دارای آب و هوای گرم و مرطوب است.

ادامه...


آب و هوای اين بندر گرم و مرطوب بوده و ميزان باران ساليانه آن به طور متوسط حدود 150 ميلی متر است. بيش ترين درجه حرارت در تابستان ها 49 درجه بالای صفر و كم ترين آن در زمستان 5 درجه بالای صفر است.

ادامه...


شهرستان دشتستان آب و هوای گرم و نسبتا خشك دارد.

ادامه...


هوای بخش ساحلی اين شهرستان كه در كناره سواحل خليج فارس (باختركوه مند) واقع شده است گرم و مرطوب و هوای بخش مركزی تقريبا گرم و خشك است.

ادامه...


هوای شهرستان دشتی گرم و خشك است. بيش ترين درجه حرارت در تابستان ها 50 درجه سانتي گراد بالای صفر و حداقل درجه حرارت در زمستان ها 15 درجه سانتي گراد بالای صفر است.

ادامه...


آب و هوای شهرستان بندر دير گرم و مرطوب بوده و ميزان بارش ساليانه آن به طور متوسط حدود 15 ميلي متر است. بيش ترين درجه حرارت در تابستان ها 46 درجه سانتي گراد و كم ترين آن در زمستان ها 10 درجه سانتي گراد بالای صفر بوده است.

ادامه...


آب و هوای شهرستان كنگان گرم و مرطوب بوده و بارش ساليانه ای معادل 10 ميلي متر در سال دارد. بيش ترين درجه حرارت در تابستان ها به 48 درجه بالای صفر و كم ترين آن در زمستان ها به 15 درجه بالای صفر می رسد.

ادامه...
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi