سایت گردشگری خراسان رضوی - جاذبه گردشگری خراسان رضوی
کلیات

خراسان رضوي يكي از قديمي ترين مناطق شمال خاوري ايران و يكي از جديد ترين استان هاي ايران است كه از تقسيمات جديد استان خراسان به وجود آمده است. خراسان رضوي يكي از پرجاذبه ترين مناطق ايران است كه دربرگيرنده حرم مطهر حضرت رضا (ع) بوده و يكي از مهم ترين قطب هاي گردشگري مذهبي – فرهنگي ايران را تشكيل مي دهد. خراسان بخش باقی ‎مانده و کوچکی از «ساتراپی» پارت در دوره های باستانی ايران است که در سنگ نبشته های داريوش بزرگ هخامنشی در بيستون و سنگ نبشته های ديگر هخامنشی، ازآن ياد شده است. خراسان رضوي صرف نظر از جايگاه طبيعی، جغرافيايی و دارا بودن منابع سرشار زير زمينی، از لحاظ تاريخی نيز از کهن سال ترين مناطق ايران به شمار می رود و از گذشته های دور دارای فرهنگی درخشان بوده است. وجود مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع) در شهر مشهد نيز در گسترش, رشد و رونق اين استان نقش بسيار موثري داشته و مهم ترين جاذبه گردشگري مذهبي ايران را تشكيل مي دهد.اين مسجد در جنوب حرم مطهر قرار گرفته است و در سال 821 هـ.ق توسط گوهرشاد ـ زوجه شاهرخ تيموري ـ و به استادي قوام الدين شيرازي ساخته شده است . اين مسجد با صحن بزرگي در ميان ،‌به شيوه مساجد چهار ايواني ايران ساخته شده و به سبب دارا بودن تزيينات غني كاشي و كتيبه‌اي ، از موقعيت ممتازي در مجموعه برخوردار است. خطوط ثلث زيباي اين مسجد به دست بايسنقر ميرزا، فرزند شاهرخ تيموري نگاشته شده است. مهم‌ترين قسمت اين مسجد، ايوان جنوبي آن است كه با مقرنس كار و كتيبه‌هاي نفيس آذين شده است . دهانه اين ايوان 48/12 متر ،‌ارتفاع آن 26 متر ، عمق آن 36/35 متر و ارتفاع كلي آن 64/42 متر است. در طرفين اين ايوان، مناره‌هاي توپري به ضخامت 6 متر و ارتفاع مساوي ايوان قرار گرفته‌اند كه از رانش تاق ايوان جلوگيري مي‌كنند. دركتيبه‌ي اين ايوان، نام گوهرشاد و شاهرخ تيموري به همراه فرزندشان بايسنقر ثبت شده است. گنبد اصلي مسجد كه به دهخانه 15 متر و دو پوسته بوده، در گلوله باران ارتش روسيه در سال 1330 هـ.ق آسيب ديده و در سال 1339 هـ.ش برچيده شده است. گنبدفعلي‌، از بتون مسلح و با همان اندازه اصلي، جايگزين آن شده است. اين مسجد؛ يك بار در دوره صفوي ، سال 1052 هـ.ق و يك بار ديگر در دوره قاجاريه ، سال 1276 هـ.ق ، تعمير و تزيين شده است. در دوره‌هاي اخير نيز تعميراتي در اين مسجد به عمل آمده است.

ادامه...


مسجد شاه سابق مشهد از بناهاي تاريخي قرن نهم هـ.ق. است اين مسجد گنبدي بزرگ با كاشي كاري ، ايوان و دو مناره دارد . به طوري كه از متن كتيبه ايوان مسجد برمي‌آيد ، ساختمان آن در ماه رجب سال 855 هـ.ق. پايان يافته است.

ادامه...


اين بنا در شهرستان کبود گنبد (کلات نادری) در شمال مشهد و نزديک مرز واقع شده و از بناهای نادر شاه افشار است که به خاطر رنگ کبود کاشی های آن بدين نام خوانده شده و بعدها بين سال‌های 1148 – 1160 ه- ق شهرستان مزبور (کلات نادری) نام خود را نيز از آن گرفته است. اين ايوان به صورت چهار ايوانه ساخته شده و دارای صحن، ايوان، گنبد خانه است. صحن مسجد به شکل مستطيل و به ابعاد 27*19 متر است. در چهار جهت اصلی صحن چهار ايوان بزرگ به دهنه 8 متر و ارتفاع 11 متر با تزيينات طاق نما و کاشی قرار دارد. ايوان جنوبی به عنوان شبستان تابستانی مورد استفاده قرار می گيرد. ازاره صحن با سنگ های بزرگ و يکپارچه بنا شدده – گنبد خانه مسجد نيز دارای طرح هشت ضلعی است. اين بنا متحمل صدمات زيادی شده بود که در دوره قاجاريه توسط حاکم کلات - پلنگ توش خان جلاير – به سال 1250 ه - ق تعمير و تزيين می گردد. شرح اين تعمير بر سنگ نبشته ايوان ورودی مسجد ثبت شده است.

ادامه...


اين مسجد در تايباد واقع شده است و تاريخ احداث آن به سال 848 هـ.ق. در زمان شاهرخ شاه مي‌رسد. در كنار اين مسجد ، مسجد نيمه مخروبه‌اي قرار گرفته است كه به نام خواجه‌نظام‌الملك‌خوانده مي شود. مسجد غياثيه شاهرخ داراي ارزش‌هاي معماري، كاشي‌كاري و تزييناتي است.

ادامه...


اين بنا در خارج از شهر رشتخوار از توابع تربت حيدريه در کنار جاده تربت حيدريه به خواف واقع شده و امروزه به صورت نيمه ويراني درآمده است. در خصوص تاريخ ساخت اين مسجد اطلاعي دقيقي در دست نيست. اما با توجه به شيوه معماري و تزيينات آجر کاري و مشابهت آن با ديگر مساجد منطقه خواف مي توان فرض کرد که از آثار دوره سلجوقي يا خوارزمشاهيان است. بقاياي مسجد مزبور شامل گنبد خانه اي نسبتا بزرگ ايوان وسيع شبستان و صحن است. گنبد خانه تنها بخشي از بناست که محفوظ تر بر جاي مانده است. طرح گنبد خانه در پايين مربع مستطيلي است که در قسمت فوقاني با گوشه سازي به کثير الاضلاعي تبديل گشته و گنبدي آجري در آن استوار شده است.

ادامه...


اين بنا در رباط زيارت در 44 کيلومتري باختر خواف از توابع تربيت حيدريه در جنوب استان خراسان رضوي‌و از آثار دوره‌ي سلجوقي است که بقاياي ويرانه آن در طي حفريات و مطالعات باستانشناسي کشف شده‌است. از اين مسجد در حال حاضر بقاياي يک شبستان مستطيل شکل به طول و عرض15*4/5 متر و ايواني در کنار آن به عرض دهانه 10 متر و دو رواق طرفين آن بر جاي مانده است. اين ايوان در سمت خاوري مجموعه واقع شده و در ميانه داراي محرابي کتيبه دار است و آسيب کلي ديده است. در طرفين محراب دو درگاه ايوان را به شبستان مستطيل شکل مربوط مي سازد. در امتداد محراب ايوان بر ميانه باختري شبستان محراب ديگري تعبيه شده است و در منار آن منبري سنگي با دو پله وجود دارد که از بناي مسجد جديدتر است. ديوار خاوري شبستان تا ارتفاع 3 متري تقريبا سالم بر جاي مانده است. در ارتفاع 2 متري اين ديوار بقاياي کتيبه آجري به پهناي سه متر کشف شده که به نظر مي رسد به صورت سرتاسري شبستان را دور مي زده استو متن بخش هاي باقيمانده از کتيبه به خط کوفي است و به وسيله قابي متشکل از دو رج آجر از نماي سنگي ديوار متمايز مي شود. از بالاي کتيبه در ارتفاع 3 متري خير طاق ها و پوشش سقف آغاز مي شود. در همين ضلع آثار دو درگاه کوچک با طاق جناغي مشهود است. ضخامت ديوار ها يک متر و مصالح آن سنگ لاشه است که در نماي داخل و خارج از لوحه سنگ هاي تراشيده با زواياي قائمه استفاده کرده اند. بر اساس نتايج مطالعات باستانشناسي مسجد رباط زيارت جزيي از يک مجموعه بزرگ معماري در قرن پنجم هجري بوده است.

ادامه...

 
اين بنا در مرکز قصبه قديمي نشتيفان و در کنار مسجد جامعي از دوره اخير واقع شده و بناي کوچک اما زيبايي هست که توسط شيخ زين الدين محمد خوافي متوفاي 838 ه.ق بنا شده است. مسجد در داخل شبستان مستطيل شکل خود چهار ايوان دارد غرفه ها به هم پيوسته وبه ظرافت از آجر شکل گرفته اند. شيوه‌ي آجر چيني محراب به صورت خفته – راسته و پلکاني است.

ادامه...


اين مسجد داراي ايوان و گنبد آجري بلندي است و در 1040 هـ.ق. يعني در زمان شاه صفي صفوي ساخته شده است . از اين بنا تنها ايوان اصلي آن كه به شبستان پيوسته است بر جاي مانده و در درون شبستان ، محراب و چهار غرفه در دو طبقه بر جاي مانده است.

ادامه...


در تايباد تربت جام ، نزديكي مرز كنوني ايران و افغانستان ، بنايي زيبايي از دوره تيموري به نام مسجد و مزار مولانا شيخ زين الدين واقع شده است . باني اين مسجد پير احمد خوافي وزير شاهرخ بهادر تيموري مي‌باشد و مسجد در سال 848 هجري قمري به دستور وي ساخته شده است. اهميت اين بنا بيش‌تر از لحاظ دارا بودن كتيبه‌هاي زيباي سر در ، كاشي كاري معرق و حواشي آن است كه از هر جهت ، شامل نكات ظريف هنري و ويژگي‌هاي دوره تيموري است . در كتيبه كاشي معرق تاريخي مسجد ، نام شاهرخ و پير احمد خوافي خوانده مي‌شود.

ادامه...


در شهر تربت جام و در شمال آرامگاه شيخ جام قرار دارد . در حال حاضر به صورت نيمه ويران درآمده است و از سده 5 هـ.ق. بر جاي مانده است.

ادامه...


اين بنا در جنوب غربي گنبدخانه قرار دارد و مسجد جامعي به سبك شبستاني گنبددار شامل پنج رواق است كه رواق‌هاي محوري آن ، عريض‌تر از رواق‌هاي كناري است . در مركز بنا ،‌ گنبدي بر روي چهار تويزه زده شده بوده كه بعداً ويران شده است . ابعاد كل بنا 50/25 * 19 متر است.

ادامه...


اين دو بنا ، در شمال و جوب ايوان واقع شده‌اند و از طريق دو درگاه واقع در ايوان مي‌توان به داخل آن‌ها راه يافت.

ادامه...


اين مسجد در جانب شرقي مزار واقع است و با يك مقصوره چليپا شكل و شبستان‌هاي ستون دار طرفين آن و يك حياط كوچك مستطيل شكل مشخص مي‌شود. رواق شرقي ،‌با مسجد عتيق پيوند خورده است و براي اين كار ،‌الزاماً بخشي از آن و احتمالاً بناهاي مغولي شمال مجموعه تخريب شده است . دري كه جايگزين محراب گنبد شده ، راهي را براي ورود به مسجد جديد فراهم ساخته است . ديوارهاي تكيه حياط ، تاق‌هاي رواق‌ها و شبستان‌هاي طرفين گنبد مقصوره و تزيينات زير گنبد ، نسبتاً جديد هستند. تنها بخش اصلي مسجد به نظر مي‌رسد كه گنبد مقصوره باشد. اين بنا احتمالاً توسط جلال الدين فيروز شاه ، در سال 846 هـ.ق. ساخته شده است.

ادامه...


اين بنا در خواف استان خراسان رضوي واقع است. بناي مسجد مشتمل بر گنبدخانه، ايوان، شبستان، صحن و سرا و منبر نفيس است. از طريق پيش طاق کوچکي در دهليز خاوري حياط وارد مسجد مي شوند. نماي اصلي صحن ايوان وسيعي به ابعاد 7/10*10*9/5 متر است که از طريق راهروي موربي در انتهاي آن به فضاي گنبد خانه مي رسند. در بخش خاوري گنبد خانه تالار مستطيل شکلي وجود دارد که از طريق يک ورودي در گوشه شمال خاوري گنبد خانه بدان راه مي يابند اين تالار در ديگري به حجره هاي اطراف صحن و از آنجا به خود صحن دارد عدم تناسب در ترکيب اين سه بخش – ايوان، گنبد خانه و تالار – مي رساند که احتمالا ايوان و تالار مستطيل در دوره تيم وريبه گنبد خانه الحاق شده است. ايوان در ديوارهاي جانبي خود طاقنماهاي عميقي دارد. در زير طاق ايوان يک افريز افقي است که احتمالا در گذشته پوشش گچي يا کاشي داشته است. بر فراز اين افريز در ديوار قبله يک دهانه نيم شش ضلعي است که از روزنه هاي واقع در ميان گنبد خانه و ايوان مي توان داخل آن شد. پوشش ايوان توسط طاق هايي در سه بخش انجام سده است. يک طاق وسيع مرکب از رج هاي افقي در دنبال آن طاق وسيع ديگري و سپس بخش بسيار پهني به طرز افقي ميان اضلاع و در آستان آن ها ساخته شده ليکن در بخش مرکزي رج هاي آن عمودي است. احتمالا بخش چهارمي با برج هاي افقي نيز وجود داشته که توسط پرکار گچي ديوار قبله ايوان از چشم پنهان شده است يکي از طاق‌نماهاي واقع در ديوارهاي ايوان هنوز طاق کوکبي جالبي دارد که دهانه مستطيل شکل را مي‌پوشاند. قوس‌هاي طاق‌کوکبي‌در‌پيرامون خود گچ‌بري هاي منشوري شکلي از نوع گچبري‌هاي دوره تيموري دارد. گنبدخانه محوطه وسيعي است که از دو جهت به ايوان و تالار متصل است و بدان ها راه دارد. در ديوارهاي اين بخش علاوه بر محراب طاق‌نماهايي نيز کار شده است تالار مستطيل نيز که به نظر مي رسدهم‌زمان با ايوان باشد مرکب از يک دهانه گنبد دار در شمال باخترياست. هيچ نوع تزيين خاصي در مسجد به کار نرفته است.

ادامه...


اين بنا در محله پايين ده روستاي سنگان پايين در 19 کيلو متري جنوب خاوري خواف از توابع تربت حيدريه واقع شده و بناي اوليه آن از آثار دوره خوارزمشاهيان در ايران است

ادامه...


در خرابه‌هاي شهر سنگان خواف كه در قرن اول اسلامي شهري آباد بوده است . دو اتاق گنبددار باقي مانده كه از خشت خام ساخته شده‌اند. در درون اين اتاق‌ها و گنبد آنها ، تزيينات گچبري ارزنده‌اي مشاهده مي‌شود كه به رنگ آبي و سفيد است. در وسط اتاق سنگ قبري نصب شده است كه طبق كتيبه آن بناي مزبور به اوايل دوره صفاري (قرن 3 هـ.ق.) مربوط است. اين بنا كه آن را به نام مسجد گنبد نيز ناميده‌اند در 100 كيلومتري جنوب مشهد واقع شده است.

ادامه...


اين مسجد در دشت زوزن خواف واقع شده است . از ساختمان اصلي اين مسجد كه به اوايل قرن هفتم هجري قمري تعلق دارد ، چند پايه و دو ديوار و سردري باقي مانده است و در كتيبه آن نيز تاريخ 600 و 610 هجري قمري قيد شده است. اين مسجد از لحاظ تزيينات و نگاره‌هاي خط كوفي جالب توجه است.

ادامه...


در 6 كيلومتري شهر خواف قرار دارد و در حال خراب شدن است . گويا يكي از نظاميه‌هاي سرشناس است . خواجه نظام الملك ، در 540 هـ.ق. آن را ساخته است . كاشي‌ها و تزيين‌هاي آن مي‌رساند كه دراين بنا تا چه اندازه هنر و زيبايي به كار رفته است.

ادامه...


مسجد كوشك فردوس در خاور شهر و كنار دروازه قاين قرار دارد. داراي ايوان ، شبستان ، صحن و محراب است . بر پيشاني قوس محراب، كتيبه‌اي مزين به گچ‌بري و گل و بوته است ، كه تاريخ بنا ، بر آن 554 هـ . ق ، نگاشته شده است . از كيفيت بنا و كتيبه‌هاي دراويش، به ويژه آيه پيشاني محراب پيداست كه اين بنا در اصل نه يك مسجد، بلكه شايد يك خانقاه و در دوره‌هاي دورتر شايد يك آتشكده بوده است.

ادامه...


در روزگار حكم‌راني عبدالعلي‌خان، رييس خاندان عرب ميش مست در ترشيز ، يعني سال 1213 هـ.ق. تركيب اصلي مسجد جامع كاشمر از آجر ساخته شده است. بخشي از ايوان و محراب را با كاشي معرق آراسته‌اند. بالاي محراب مقرنس كاري‌هايي از گچ سفيد و رنگين به چشم مي‌خورد و تاريخ 1213 هـ.ق در محراب و ايوان مسجد ديده مي‌شود.

ادامه...


اين بنا در روستای رقه در 18 کيلومتری بخش بشرويه شهرستان فردوس در جنوب استان خراسان واقع شده و بنای اوليه آن از معدود آثار دوره خوارزمشاهيان است. اين بنای خشت و گلی در اصل به صورت دو ايوانه بوده که زلزله و تغييرات مکرر، صورت اصلی را تا حدود زيادی دگرگون کرده است. ورودی بنا در گوشه شمال شرقی و جنوب غربی واقع اند. صحن مسجد به ابعاد 80.11 * 10 متر است و در اضلاع غرب و شرق وجنوب آن، سه ايوان با رواق ها و اتاق در جهت غرب و شرق داشته و وجود محراب گچی در ايوان غربی، نشانه تعلق آن به حنيفان است. پوشش سقف ايوان شرقی وغربی درگاهی وجود دارد که به فضاهای جانبی راه پيدا می کند. مصالح اصلی ايوان‌ها آجر بوده که در دوره های تعميراتی، خشت جايگزين شده است. ايوان جنوبی با پوشش طاق و قوس از الحاقات دوره بعدی است. در طرفين ايوان غربی، دو شبستان کوچک مرکب از يک ناومرکزی و سه چشمه طاق ساخته شده که گچ اندود است. دهنه های روبه صحن نيز ساده و فاقد هرگونه تزييني است بنای مزبور در حال حاضر در وضعيت بدی قراردارد. پوشش ايوان ها فرو ريخته و به صورت نيمه ويران درآمده است.

ادامه...


دارالمؤمنين تون يا مسجد جامع توسط آخوند ملا اكبر توني ساخته شده است . شايد اين مسجد از سده 6 هـ. ق، باشد ، يعني پيش از حمله هولاكوخان مغول ، كه مردم آن ، اسماعيلي بودند ، در اين صورت شايد مسجد جامع ، همان مسجدي باشد ، كه مقدسي در احسن التقاسيم ، از آن ياد كرده و گفته است : «قلعه و مسجدي نيكو دارد و بيشتر اهل آن، بافندگانند».اين مسجد ،‌ در زلزله شهريور 1347 هـ . ش ، فرو ريخت و اكنون تنها ايواني بر جاي است با رواق‌هايي آسيب ديده، بر گرداگرد صحن آن‌ كه پس از بازساري به عنوان بناي يادگاري از شهر پيشين فردوس ، خودنمايي مي‌كند.

ادامه...


اين مسجد بر اساس‌تاريخ كتيبه‌كوفي آن، در سال 609 هجري قمري ساخته و قسمت اعظم بناي اصلي آن منهدم شده است. اين مسجد از لحاظ دارا بودن كتيبه كوفي و آجر كاري هاي ظريف داراي اهميت هنري است. اين مسجد كه ايوان‌هاي رفيع در جنوب و شمال و اطراف محوطه صحن دارد و در زمره‌ي مساجد مهم تاريخي بشمار مي رود از لحاظ هنر آج‌كاري(درجنوب‌ايران) و ساختمان محراب ومنظره بديع سقف داراي اهميت بسياري است. اين قسمت تحت شماره 325 در شمار آثار تاريخي به ثبت رسيده است.

ادامه...


در كناره خاوري گوستان كهنه مزار بازمانده دژي كهن است. در شمال آن، مسجدي نوساز است در سوي جنوب باختري حياط مسجد ، دالاني به پهناي 40/1 و درازاي 7 و بلندي 2 متر در دل صخره كنده شده است كه به فضايي به پهنه حدود 180 متر مربع مي‌پيوندد. در ميانه اين محوطه سه پايه كلفت سنگي قرار دارند . به اين محوطه « صنعه » و گاهي « صمعه مزار » مي‌گويند كه با توجه به كاربرد آن در گذشته بي‌گمان بايستي همان صومعه ، معبد يا پرستش گاه مهري باشد .با توجه به ويژگي مهري آن ، مي‌تواند به زمان هخامنشيان و حتي پيش از آن مربوط باشد .

ادامه...


مسجد جامع بجستان در زمان ميرزا شاهرخ ، پسر تيمور لنگ توسط محمد بن فخرالدين بن سيف الدين مقام بجستاني بنا شده و تاريخ پايان بنا ، 828 هـ .ق است در روزگار شاه عباس صفوي توسط حاج ناصرالدين محمد بن احمد، بازسازي شده و در ذي القعده 1024 هـ .ق تعمير آن پايان يافته است.

ادامه...


اين بنا در کاخک گناباد در جنوب استان خراسان رضوي واقع شده و بنای اوليه آن در زلزله سال 1347 شمسی ويران شده است. بنای مزبور توسط شاهزاده سلطان خانم، خواهر شاه طهماسب اول صفری (ه-ق 984 – 930) ساخته شده و در سال 1070 و 1286 ه- ق تزيينات و تعميراتی در آن صورت گرفته است.

ادامه...


اين مسجد از بناهاي قرن نهم هـ..ق. است و صحن آن كه به شكل چهارگوش است ، ايوان‌هاي بلند با شبستان و محرابي سنگي دارد و چندين كتيبه منظوم نيز در ديواره‌هاي آن باقي مانده است. كتيبه‌اي نيز از زمان شاه عباس اول صفوي در سال 1021 در اين بنا نصب شده است. كتيبه اصلي مسجد ، منظوم و شامل دو بيت به خط ثلث است و بر روي ستون شبستان باقي مانده است . از اين كتيبه معلوم مي‌شود كه باني مسجد ، پهلوان علي نامي بوده است.

ادامه...


صنایع دستی استان خراسان رضوی یکی از زیباترین جاذبه های فرهنگی این منطقه به شمار می آیند. صنایع دستی استان خراسان رضوی دارای ویژگی های خاصی است؛ از جمله این که به سه دسته صنایع شهری، روستایی و عشایری تقسیم می شوند و نقش پر اهميتی در اقتصاد منطقه ایفا می کنند. با توجه به وجود با اهمیت بارگاه مقدس حضرت امام رضا(ع) در این سرزمین؛ هنرمندان زیادی از سراسر کشور در این استان ساکن شده اند. به همین لحاظ تقریبا" بیش تر رشته های صنایع دستی در این خطه وجود دارد. برخی از صنایع دستی چون: فرش بافی، سفال گری، فیروزه تراشی، گلیم بافی، سبد و حصیربافی و شعربافی در استان خراسان رضوی جزو صنایع بومی و محلی این خطه به شمار می آید. انواع ديگر توليدات دستی شامل چاروق، گيوه، فرآورده های چوبی و فلزی، نقاشی روی چرم و غيره نیز در این منطقه است.
يکی دیگر از صنايع مهم استان خراسان رضوی پوستين دوزی است. در شمال استان، سردی هوا موجبات پيدايش و گسترش اين صنعت را فراهم آورده است. پوستين دوزی در ميان عشاير کوچ نشين استان از اهميت به سزايی برخوردار است. سنگ تراشی و قلم زنی روی سنگ نیز از جمله فعاليت های هنری در مشهد است که سابقه ای ديرينه دارد. فرش بافی از مهم ترين صنايع دستی استان خراسان رضوی است كه تاریخ آن به دو دوره متمايز تقسيم می شود. فرش های این خطه در دوره صفويه دارای نقش هايی بازمينه لاجوردی و لاكی سير و حاشيه باريک به رنگ زرد روشن بوده و در دوره دوم يا شاه اندازی دو نوع گره در فرش مشهد ديده می شود که ‌گره فارسی (محلی) و گره تركی (تبريزی) نام دارند. (دراين دوره كارگاه های قالی بافی توسط بازگانان تبريزی در نيمه دوم قرن سيزدهم بر پا شد كه در رواج فرش بافی درمنطقه موثر بود)
مهم ترين قالی خراسان رضوی به فرش مشهدی معروف است. زمينه قالی های مشهدی دارای رنگ لاكی با نقش ترنج و لچک و حاشيه لاجوردی است. در ميان عشاير خراسان رضوی نیز قالی بافی از رونق فراوانی برخوردار است. قاليچه های بلوچی در ميان چادر نشينان اطراف تربت حيدريه، كاشمر، سرخس و تربت جام نیز رايج است. فرش های کاشمر نیز از شهرت و مرغوبیت بالایی برخوردار هستند. دستگاه های فرش بافی در استان خراسان رضوی به چهار شکل: دستگاه فارسی(كرمانی و خراسانی)، دستگاه كاشی، دستگاه تركی و دستگاه زمينی بوده و شانه، چنگگ، قيچی، چاقو و... نیز ابزار اصلی بافت قالی های خراسان رضوی را تشکیل می دهند.
رنگ قالی های این سرزمین لاكی، قرمز دانه، گلخواری، سوسنی و پيازی است که البته در سال های اخیر رنگ های جدید نیز به رنگ های قدیمی اضافه شده اند. نقشه فرش های خراسان رضوی را نقش افشان، شاه عباسی، لچک، ترنج، ساده، بته جقه ای، گل فرنگ، اردبيلی يا شيخ صفی، اسليمی، درختی و شكارگاه است. فيروزه تراشی از هنرهای اصیل، مهم و با اهمیت خراسان رضوی است که محدوده جغرافیایی آن شهرستان نیشابور است. نیشابور به فیروزه تراشی در سراسر ایران شهره است و در اطراف این منطقه نیز معدن های با ارزش فیروزه قرار گرفته است. تراش فيروزه به اشکال پيکانی و مسطح از جمله تراش هايی است که طرف داران زیادی دارد. فيروزه يکی از سوغاتی های مهم استان خراسان است و بازار مطلوبی نه تنها در سراسراستان، بلکه در سطح ایران دارد.
سفال گری يكی از صنايع مهم دستی استان خراسان رضوی است. در این استان مرکز سفال گری در شهرستان گناباد؛ به ويژه روستای مند است. مهم ترين توليدات اين صنعت انواع گلدان و ظروف سفالين است که به خارج از استان نیز صادر می شود. سبد و حصيربافی از دیگر صنایع مهم و با ارزش است كه با هزينه كم ساخته می شوند. مركز اصلی سبد و حصيربافی؛ اطراف منطقه ییلاقی طرقبه درشهرستان مشهد است و به دليل موقعيت ییلاقی و گردشگری طرقبه؛ اين محصولات در بین گردشگران از جایگاه خوبی برخوردارند. شعربافی نیز ازگذشته های دور يكی از مشاغل صنعتگران استان خراسان رضوی بوده است. اين صنعت در بيش تر مناطق استان؛ به ويژه مشهد، سبزوار و تربت حيدريه به صورت كارگاهی و خانگی ديده می شود. فعاليت های برک بافی، فرت بافی و ابريشم بافی را نيز می توان در اين رده قلمداد کرد که عمده توليدات آن ها حوله، چادر شب، بقچه و... است.
گليم بافی در ميان عشاير و روستاييان خراسان رضوی به عنوان يک فعاليت خانگی معمول بوده و مناطق عمده بافت گليم در مناطق مشهد و قوچان است. پازر يا سنگ تراشی نیز نوعی هنردستی مخصوص استان خراسان رضوی است که از آن سرمه دان، تسبيح، چوب سيگار، پيپ و... می سازند. هنردوخت های مختلف، گل دوزی، قلاب بافی و هنرهای تزیینی روی سجاده ها و جانمازهای تولیدی این استان نیز از دیگر صنایع دستی است که مرکز عمده آن مشهد است.

ادامه...
در استان خراسان رضوی طایفه های گوناگون با ویژگی های سنتی و خاص خود؛ چشم اندازهای مختلفی از زندگی اجتماعی را به نمایش می گذارند. علاوه بر ترکمن ها؛ کردها، بلوچ ها، لرها و عرب ها نیز از مهم ترین عشایر منطقه خراسان رضوی محسوب می شوند که در شهرستان های مختلف ساکن اند. آن ها از آداب و رسوم خاصی پیروی می کنند و زندگی اجتماعی خاص خود را دارند. ایلات و عشایر استان خراسان رضوی بیش تر در نواحی شمالی و جنوبی استان زندگی می کنند. در باختر استان؛ مرز بین استان خراسان رضوی و خراسان شمالی عشایر ترکمن زندگی می کنند. زمان کوچ عشایر ترکمن؛ اوایل خردادماه بوده که از گرمسیر به سردسیر کوچ می کنند و مدت این کوچ نیز سه ماه است. تركمن ها مهم ترين عشاير شمال خاوری ایران به شمار می روند كه در دو منطقه كوهستانی و جلگه ای از حوالی رود گرگان تا نوار مرزی ايران و ترکمنستان زندگی می کنند. کردها نیز از دیگر اقوام مهم استان خراسان رضوی به شمار می آیند که بعضی از آن ها هنوز به صورت کوچ نشینی امرار معاش می کنند. آن ها دام دار هستند و آداب و رسوم خاص خود، لباس های محلی و گویش مخصوص کردی دارند.
ادامه...


استان خراسان رضوی در ناحيه معتدل شمالی قرار گرفته، آب و هوای متغيری دارد و به همن سبب از چشم اندازهای طبیعی متفاوت و بدیعی نیز برخوردار است. دمای هوای استان خراسان رضوی از شمال به طرف جنوب افزايش یافته و از ميزان بارش سالانه آن كاسته می شود. به طور کلی می توان گفت مناطق قوچان، شيروان و نواحی جنوبی بينالود، ارتفاعات كپه داغ – هزار مسجد و قسمتی از شهرستان مشهد دارای آب و هوای سرد كوهستانی هستند. آب و هوای نيمه بيابانی ملايم (كوه پايه ای) نیز بیش تر در نواحی کوه پایه ای استان خراسان رضوی مشاهده می شوند و مهم ترین ویژگی آن تغییر درجه حرارت است که قائنات در قلمرو این نوع آب و هوا قرار دارد. آب و هوای گرم و خشک نیز در برخی شهرستان های جنوبی استان خراسان رضوی دیده می شود.
استان خراسان رضوی هم چنین در معرض جريان های هوايی متغير قرار گرفته و همين شرايط سبب اختلاف شديد درجه حرارت در اين استان شده است. این منطقه در زمستان زير تاثير جريان هوای سرد سيبری و جريان هوای گرم اقيانوس اطلس قرار می گيرد. شاخه ای از جريان هوای سيبری به نام باد سورتوک از سوی خاور و افغانستان به سوی خراسان رضوی می وزد. اين باد در مشهد به قيس، در گناباد به هرات و در فردوس به طبس به زورباد مشهور است.
باران سالانه در كوه های هزار مسجد، بينالود و كپه داغ 500 تا 700 ميلی متر و در نواحی قوچان و نيشابور 300 تا 500 ميلی متر است. این بارندگی در دشت های جنوبی خراسان رضوی تا 270 ميلی متر كاهش می يابد. به طور کلی آب و هوای متغیر برنامه ریزی های انسانی را در استان خراسان رضوی با مشکلاتی مواجه می کند ولی همین تغییرات اقلیمی سبب به وجودآمدن چشم اندازهای متنوع بسیاری می شوند که از ارزش های گردشگری بالایی برخوردارند.

ادامه...


به طور كلي هواي شهرستان ‌مشهد‌ معتدل و خشك است. در شهر مشهد مركز شهرستان هوا؛ معتدل و متمايل به سرد و خشك بوده و بيش‌ترين درجه حرارت در تابستان‌ها 35 درجه بالاي صفر و كم‌ترين آن در زمستان‌ها 15 درجه زير صفر است.ميزان باران ساليانه آن به طور متوسط در حدود 260 ميلي‌متر ثبت شده است.

ادامه...


آب و هواي ناحيه‌ تايباد بياباني و نيمه خشك است و در بخش‌هاي جنوبي داراي زمستان‌هاي سرد و تابستا‌ن‌هاي معتدل است. شهر‌ تايباد مركز اين شهرستان نيز داراي آب و هواي معتدل و خشك بوده و بيش‌ترين درجه حرارت در تابستان‌ها 40 درجه بالاي صفر و كم‌ترين آن‌ها در زمستان 9 درجه زير صفر است. ميزان باران ساليانه اين شهر به حدود 240 ميلي متر مي‌رسد .

ادامه...


آب و هواي شهرستان تربت حيدريه در بخش‌هاي كوهستاني سرد و معتدل و در نواحي جنوب باختري نيمه بياباني است.‌هواي شهر تربت حيدريه معتدل و خشك بوده و بيش‌ترين درجه‌ي حرارت در تابستان‌ها 40 درجه بالاي صفر و كم‌ترين آن در زمستان‌ها 10 درجه زير صفر است . ميانگين باران ساليانه تربت حيدريه 250 ميلي‌متر است

ادامه...


آب و هواي شهرستان تربت جام معتدل و نسبتاً خشك است. آب و هوايي نيمه بياباني با تابستان‌هاي گرم و خشك و زمستان‌هاي سرد از ويژگي‌هاي آب و هوايي اين شهرستان است. مركز اين شهرستان شهر تربت جام است كه هواي آن معتدل است و بيش‌ترين درجه حرارت در تابستان‌ها به 40 درجه بالاي صفر و كم‌ترين آن در زمستان‌ها به 13 درجه زير صفر مي‌رسد . ميانگين باران ساليانه آن حدود 254 ميلي‌متر است.

ادامه...

 
هواي شهرستان قائنات معتدل و خشك بوده و در مركز اين شهرستان شهر قائن بيش‌ترين درجه حرارت در تابستان‌ها 30 درجه بالاي صفر و كم‌ترين آن در زمستان ها 10 درجه زير صفر است. ميزان باران ساليانه آن حدوداً به 200 ميلي‌متر مي‌رسد .

ادامه...


آب و هواي اين شهرستان معتدل و خشك است. بيش‌ترين حرارت در تابستان ها 42 درجه بالاي صفر و كم‌ترين آن در زمستان ها به 10 درجه زير صفر است. ميانگين باران ساليانه آن به 185 ميلي‌متر مي‌رسد.

ادامه...

 
شهرستان فردوس بين دو رشته كم ارتفاع كوه كلات و كوه سياه و كوه زول در خاور و كوه شتري طبس درباختر واقع شده است . اين ناحيه به علت مجاورت با كوير مركزي و لوت داراي آب و هوايي صحرايي و خشك است و به دو بخش آب‌و هوايي كوهستاني (شمالي) و دشت (جنوبي) تفكيك مي‌شود.

ادامه...


آب و هواي شهرستان چناران متمايل به سرد و خشك است. هواي چناران معتدل و خشك بوده و بيش‌ترين درجه حرارت در تابستان ها به 37 درجه بالاي صفر و كم ترين آن درزمستان به 15 درجه زير صفر مي‌رسد. ميزان باران ساليانه اين مركز به طور متوسط در حدود 250 ميلي متر است.

ادامه...


منطقه سرخس در مرز ناحيه آب و هوايي صحرايي قره‌قوم و اقليم نيمه صحرايي بخش هايي‌از خراسان قراردارد و از خصوصيات هر دو بخش به شكل متأثر است. با توجه به رستني‌هاي محلي، منطقه سرخس را جزو‌ اقليم بياباني BW يا دقيق‌تر Bwsak تشخيص داده از كوپن در تقسيمات اقليمي ايران آب و هواي سرخ را با بخش مهمي از آب و هواي نيمه صحرايي خراسان در يك گروه قرار داده‌اند و آن‌را با علامت BSsah مشخص كرده‌اند. ولي درواقع هر قدر از مشهد به‌سوي سرخس نزديك‌تر مي‌شويم و به خصوص وقتي كه از گردنه مزدوران مي‌گذريم و وارد منطقه واقعي سرخس مي‌‌شويم؛ كيفيت آب و هوايي خاص منطقه بروز مي‌كند.

ادامه...


شهرستان‌ درگز از هواي نسبتاً معتدل و مرطوبي برخوردار است. آب و هواي اين منطقه‌در نقاط كوهستاني و دامنه كوهستان هزار مسجد، سرد و در نواحي پست و گرم و پوشيده از مرتع و چمن‌زار است. مركز شهرستان درگز از آب و هواي گرم و نيمه مرطوبي برخوردار شده، بيش‌ترين درجه حرارت در تابستان‌ها 38 درجه بالاي صفر و كم ترين آن در زمستان‌ها 2 درجه زير صفر است ميزان باران ساليانه درگز به طور متوسط در حدود 350 ميلي‌متر است. به طور كلي هواي شهرستان درگز، دو منطقه متمايز تقسيم مي‌شود. نوع سرد كوهستاني كه ارتفاعات و قلل هزار مسجد و الله اكبر را شامل مي‌شود و نوع گرم كوه‌پايه‌اي كه سراسر مرز ايران و تركمنستان را فرا مي‌گيرد.

ادامه...


هواي شهرستان فريمان معتدل و مايل به سرد است. در شهر فريمان مركز شهرستان فريمان بيش‌ترين درجه حرارت در تابستان‌ها به 35 درجه بالاي صفر و كم‌ترين آن در زمستان ها به 15 درجه زير صفر مي‌رسد. ميزان باران ساليانه فريمان حدود 250 ميلي‌متر است.

ادامه...


هواي اين شهرستان معتدل متمايل به سرد و نيمه مرطوب است. هواي قوچان مركز شهرستان نيز معتدل و نيمه مرطوب بوده و بيش‌ترين درجه حرارت درتابستان‌ها 35 درجه بالاي صفر و كم‌ترين آن در زمستان‌ها 10 درجه زير صفر است . ميزان باران ساليانه قوچان به‌طور متوسط به حدود 410 ميلي‌متر مي‌رسد.

ادامه...


به طور كلی آب وهوای شهرستان برداسكن معتدل‌وخشک است.مركز اين شهرستان؛ شهر برداسكن است كه آب وهوای آن معتدل است و به علت نزديک بودن به كوير نمک خشک است. بيش ترين درجه حرارت در تابستانه به 45 درجه بالای صفر و در زمستان ها به 5 درجه بالای صفر مي‌رسد؛ ميزان باران ساليانه برداسكن 150 ميلی متر است

ادامه...


به طور كلي هواي شهرستان كاشمر معتدل و خشك بوده و در مركز شهرستان بيش‌ترين درجه حرارت در تابستان‌ها 38 درجه بالاي صفر و كم‌ترين آن در زمستان ها 3 درجه زير صفر است.‌ميزان باران ساليانه كاشمر به حدود 180 ميلي‌متر مي‌رسد

ادامه...


آب و هواي گناباد به علت واقع شدن در حاشيه كوير و دوروي از دريا از نوع آب و هواي صحرايي و بياباني گرم و خشك است، در اين نوع آب و هوا اختلاف درجه حرارت شب و روز ، ماهانه و سالانه زياد است، به‌طوري كه در تابستان درجه حرارت به‌طور متوسط بيش از 25 درجه سانتي‌گراد و در زمستان به 3 تا 5 درجه مي رسد
 

ادامه...


تابستان‌هاي طولاني خشك و گرم و زمستاني سرد و كوتاه از خصوصيات آب و هوايي منطقه است. چگونگي آب و هواي نيشابور توسط دو عامل مهم زير تعيين مي‌شود :
- با توجه به توده‌های مهم هوا (جریان های هوایی سیبری ،مدیترانه‌ای ،شمالی وغربی اقیانوس اطلس،موسمی اقیانوس هند وصحرایی عربستان )که بطور کلی شمال شرق کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهند .
- ارتفاع وجهت رشته کوههای بینالود و کوه سرخ که دشت نیشابور را احاطه کرده اند.

ادامه...
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi